Dravecky Family Homepage - Zaujímavosti Dravecky, Dravecký, Draveczky Dravecky, Dravecký, Draveczky

Zaujímavosti o rode Draveckých

Draveckí v románe Čierne Mesto

Draveckí v románe Čierne Mesto

Čierne mesto (A Fekete Város) je najznámejší román maďarského spisovateľa Kálmána Mikszátha. Jednými z vedľajších postáv v diele sú aj istí Draveczkí.

Draveczky z Gálospetri v Rumunsku

Draveczky z Gálospetri v Rumunsku

Vybrali sme sa do Rumunska po stopách Ladislava Draveckého, ktorý sa v 18. storočí presídlil do sedmohradskej dediny Gálospetri.

Rodinná kronika - Kutyabőr

Rodinná kronika - Kutyabőr

Kronika bola vytvorená v roku 1645. Obsahuje farebný nákres rodinného erba a osem ďalších erbov rodín. Tiež je tu stručne opísaná história rodu v starej češtine.

Spišská vetva rodiny Draveckých

Spišská vetva rodiny Draveckých

Pri skúmaní nášho rodokmeňu sme sa stretli s viacerými vetvami rodiny Draveckých na území bývalej Spišskej župy. Rozhodli sme sa približne zmapovať výskyt jednotlivých členov rodiny v danej lokalite.

Draveckí na mape Slovenska

Draveckí na mape Slovenska

Výsledok výskumu výskytu priezviska Dravecký a Dravecká na území Slovenskej republiky.

Špecifiká uhorskej šľachty

Špecifiká uhorskej šľachty

Keďže aj dnes je v očiach širokej verejnosti obraz vyšších spoločenských vrstiev stále pokrivený komunistickou optikou vnímania minulosti, rozhodol som sa podať iný pohľad na šľachtický stav.

Imrich Dravecký

Imrich Dravecký, assesor od 1731 v župnej stolici

Fotografia obrazu Imricha Draveckého z 18. storočia, ktorú nám s popisom zaslal p. Jozef Dravecký.

Obec Dravce na Spiši

Obec Dravce na Spiši

Obec Dravce leží pri ceste zo Spišského Štvrtku do Levoče, na južných svahoch Levočských vrchov v doline potoka Bicír.

Rodina Draveczkých v Sedmohradsku

Rodina Draveczkých v Sedmohradsku

V Rumunsku, v časti Sedmohradsko (Transilvánia), sa v 18. storočí usadil Lászlo Draveczky s rodinou. Podarilo sa nám zistiť, že 18 km od Gálospetri je dedina Cubulcut (po maďarsky Köbökút), kde tiež žili a pôsobili Draveczky.

Profil Dave Draveckého v denníku Pravda

Profil Dave Draveckého v denníku Pravda

Denník Pravda uverejnil profil slávneho baseballového hráča Dave Draveckého.


Úvod  •  História rodu  •  Rodový erb  •  Rodokmeň  •  Kronika  •  Osobnosti  •  Zaujímavosti  •  Zoznam  •  Kniha návštev  •  Kontakty
ENGLISH: About Dravecky family  •  MAGYARUL: Draveczky család
© 2003-2018 Dravecky.org