Dravecky Family Homepage - Kronika / Kutyabőr Dravecky, Dravecký, Draveczky Dravecky, Dravecký, Draveczky

Rodinná kronika - Kutyabőr

Keď sme na jar 2004 navštívili dedinu Gálospetri v Rumunsku, kde žili niektorí členovia rodiny Draveczkých, dedinčania nám rozprávali o záhadnej pani z Austrálie, ktorá navštívila Gálospetri ešte v osemdesiatych rokoch a tiež sa zaujímala o rodinu Draveczkých.

Po návšteve tejto stránky sa nám začiatkom roka 2005 ozvala pani Marta Barany, rodena Draveczky, zo Sydney. Ona je tá "záhadná pani z Austrálie". Dôvod jej návštevy v Gálospetri bola rodinná kronika, tiež zvaná kutyabőr, teda "psia koža".

Kronika bola vytvorená v roku 1645. Obsahuje farebný nákres rodinného erba a osem ďalších erbov rodín, z ktorých sa k Draveczkým vydali ženy. Tiež je tu stručne opísaná história rodu v starej, ťažko čitateľnej češtine. Celá kronika pozostáva z jedného listu vo veľkosti približnej formátu A3. Pôvodný text z roku 1645 je len na jednej strane; o niekoľko rokov neskôr bola na druhú stranu dopísaná krátka správa. Zachovalo sa aj pôvodné viazanie listiny. Tento vzácny dokument je vyrobený z psiej kože - preto ten maďarský názov kutyabőr.

Marta chodiavala do Gálospetri ako dieťa a pamätá si viacerých členov rodiny, ktorí bývali v kaštieli a kúrii. V osemdesiatych rokoch v Gálospetri ešte v starej kúrii bývala pani Lili Draveczky. Marta ju navštívila, keďže Lili už bola vo vysokom veku. Vedela tiež, že v Gálospetri je schovaný kutyabőr. Keďže Lili chcela odísť žiť k synovi do Satu Mare, Marta prepašovala vzácny dokument do Maďarska k Balázsovi Draveczkému, ktorý pôsobil v Budapešti ako riaditeľ múzea. Dôverovala mu, že sa o rodinnú kroniku dobre postará, čo sa aj stalo.

Marta nás nakontaktovala na Katalin Draveczky a jej mamu Mariku Draveczky z Budapešti. Marika je vdova po Balázsovi Draveczkom, Katalin jeho dcéra. Balázs zomrel pred niekoľkými rokmi na rakovinu - bol tuhý fajčiar. O rodinnú kroniku sa dnes starajú Marika a Katalin.

V auguste 2005 sme Mariku a Katalin navštívili u nich doma v Budapešti, kde sme boli veľmi srdečne prijatí. Prezreli sme si kutyaőr a ďalšie dokumenty, ktoré o rodinnej histórii zozbieral a spracoval Balázs.


Jaroslav 'Jay' a Andrea Dravecky
Jaroslav DraveckyÚvod  •  História rodu  •  Rodový erb  •  Rodokmeň  •  Kronika  •  Osobnosti  •  Zaujímavosti  •  Zoznam  •  Kniha návštev  •  Kontakty
ENGLISH: About Dravecky family  •  MAGYARUL: Draveczky család
© 2003-2018 Dravecky.org